ร้าน แสนชัย พระเครื่อง
www.anusit.99wat.com
0986392422
0986392422
  ส่งข้อความ

ปฎิมาพุทธานุสติ  เพื่อดำริทำดีจิตผ่องใส

เมื่อโลภเอาของเขา ร้อนรนใจ

เมื่อได้แบบโปร่งใส จิตจำเริญ